Cuộc Sống

Cả đời người hầu hết chúng ta chỉ biết tới một chuyên môn rất hạn hẹp của riêng mình và thực sự chẳng hiểu gì về "Cuộc sống" - thứ đáng giá nhất và cần được hiểu trước nhất.