Bộ tranh chứng minh con gái nói một đằng, con trai nghe một nẻo

Trong khi con gái cố gắng truyền đạt những điều chỉ tiết, cụ thể thì con trai lại hiểu một cách tổng quát, chung chung.

Bình thường, con gái hay được gắn mác là chúa suy diễn, chúa ảo tưởng, nói 1 là 2 mà nói 2 là số n nào đó trong khi con trai lại được cho là thẳng thắng, trực tính và đơn giản. Cũng chính vì điều này mà trong giao tiếp giữa hai giới với nhau thường xuyên xảy ra tình huống “bà nói một đằng, ông nghĩ một nẻo”, nghĩa là những gì con gái nói được con trai hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. 9 tình huống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều đó.

 

 

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids