Gửi bài lên web

Để phục vụ nhiều người đọc muốn gửi bài lên Lặng Nhìn Cuộc Sống.

.

Các bạn muốn chia sẻ bài viết của mình xin gửi tới địa chỉ hòm thư:[email protected]

Nội dung email như sau

+ Tiêu đề : Đăng bài lên Lặng Nhìn Cuộc Sống

+ Bài viết : được viết vào file word và đính kèm trong mail

+ Trong email : vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc bút danh (chúng tôi sẽ chú thích ở cuối mỗi bài)

+ Link facebook của bạn

Admin sẽ kiểm tra và duyệt bài của bạn trước khi đăng lên web https://langnhincuocsong.com

Thân !

Admin Lặng Nhìn Cuộc Sống