Gửi bài lên web

Để phục vụ nhiều người đọc muốn gửi bài lên Lặng Nhìn Cuộc Sống.

Các bạn muốn chia sẻ bài viết của mình xin gửi tới địa chỉ hòm thư: [email protected]

Nội dung email như sau

+ Tiêu đề : Đăng bài lên Lặng Nhìn Cuộc Sống

+ Bài viết : được viết vào file word và đính kèm trong mail

+ Trong email : vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc bút danh (chúng tôi sẽ chú thích ở cuối mỗi bài)

+ Link facebook của bạn

Admin sẽ kiểm tra và duyệt bài của bạn trước khi đăng lên web https://langnhincuocsong.com

Thân !

Admin Lặng Nhìn Cuộc Sống